Om oss

Frøvik Elektro AS er en registrert el- installasjonsbedrift med faglige kvalifikasjoner som ble etablert av Arild Frøvik i 1997. Bedrifen besitter god kompetanse både innenfor tradisjonell sterkstrøm og innenfor svakstrømsområdet. Bedriften har spesialisert seg på boliginstallasjon med spesiell vekt på nyanlegg. Vi har også en del oppdrag og god kompetanse innen rehabilitering av boliger og forretningsbygg, og installasjon av sikkerhets- og alarmanlegg.

Forretningsideèn til Frøvik Elektro AS er å være en trygg og god elektrobedrift innenfor boliginstallasjon på Haugalandet. Vi vektlegger høy faglig kompetanse og kvalitet, personlig kontakt og stor grad av individuell rådgivning og tilpasning. Frøvik Elektro AS anser det som viktig å være en ansvarlig bedrift overfor lokalsamfunnet. Vi satser på lokal rekruttering og å bidra med arbeidplasser i kommunen, og har derfor helt siden starten hatt lærlinger i bedriften.

Frøvik Elektro AS har sunn økonomi og har for tiden 9 ansatte.